mrkmk


Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на националната рамка на квалификации“ финансиран од ЕУ, MK IPA 17 SO 01 21 во месец октомври, 2022 година

Во текот на месец октомври беа спроведени 2 активности и 3 мисии. Првата мисија од активност 1.2.4 под наслов „Подготовка на прва нацрт верзија на Упатство за развој на високообразовни квалификации од ниво V, вклучувајќи ги институционалните аспекти за одржување, процес на оценување на компетенции и доделување на квалификации“ беше […]


Кои беа активностите на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на националната рамка на квалификации“ финансиран од ЕУ, MK IPA 17 SO 01 21 во месец септември, 2022 година

Една виртуелна мисија на експертите, една обука и состанок на Управниот комитет се одржаа во септември. Дополнителна мисија која беше посветена на  финализирање на Прирачникот за Методологија и процедури за обезбедување квалитет за нови корисници за Агенцијата за обезбедување квалитет во високото образование (Одборите) и оние институции кои работат во […]


Активности на Твининг проектот финансиран од Европската Унија „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21

Билтен, aвгуст 2022   Во текот на август, и покрај летната сезона на одмори во земјата корисник, проектниот тим продолжи со спроведување на активностите согласно зацртаниот план. Во рамките на подготовките за редовниот состанок на Управниот одбор, беше одржан состанок за планирање со раководителите на компонентите, раководителот на проектот од […]


Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ финансиран од Европската Унија, MK IPA 17 SO 01 21 во текот на јули, 2022

Билтен, јули 2022   Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ финансиран од Европската Унија, MK IPA 17 SO 01 21 во текот на јули, 2022   Во текот на јули, како дел од Активноста 1.2.1, првиот нацрт на Прирачникот за методологија и процедури […]


Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ финансиран од Европската Унија, MK IPA 17 SO 01 21 во текот на месец јуни, 2022

Градење на капацитети Во периодот од 30ти мај до 03ти јуни 2022 година, беше одржана обука во времетраење од 1,5 ден во склоп на Активност 1.1.4 „Обука на вработени преку практичен трансфер на знаење и искуство за ЕКАВЕТ поврзано со ЕЦВЕТ за релевантни институции кои вршат спроведување на процесите“ во […]


Што правевме во мај, 2022 – активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21

Првата студиска посета во Литванија во периодот од 9ти до 14ти мај во склоп на Компонента 1 Активност 1.1.5 „Студиска посета за вработените кои работат во делот на обезбедување квалитет со цел да се сподели искуство за процесот на обезбедување квалитет на квалификациите и наставните програми во партнер земјата членка“ […]


Април 2022 – активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21, финансиран од Европската Унија

По сите активности и настани кои се случуваа во март, во април се фокусиравме на активности кои се поврзани со подобрување на дигиталниот аспект на НРК регистарот и стручното образование и обука. Во периодот од 11ти до 13ти април, се спроведоа две мисии истовремено. Првата мисија од Активност 4.1.3 беше […]


Што сè се случуваше во март – активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21, финансиран од Европската Унија

Твининг проектот и проектниот тим ги завршија сите активности и настани кои беа планирани во Планот за работа. Два важни настани, настанот за официјално отворање на проектот и 2-риот состанок на Управниот Комитет се одржаа во текот на март. Кога станува збор за активностите, мисија 2 од Активност 4.1.1 се […]


Одборот за национална рамка на квалификации го усвои првиот стандард на квалификација изготвен на иницијатива на работодавач

Одборот за национална рамка на квалификации на 31. седница го усвои стандардот Монтер на мотори и моторни возила  кој е првиот стандард на квалификација изготвен на иницијатива на работодавач, Ван Хоол ДООЕЛ. Со оваа квалификација ќе се оспособат кадри за подготовка за работата и работното место, планирање, задолжување со потребни […]


Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21 финансиран од Европската Унија во текот на месец февруари

Активностите кои беа спроведени во февруари претставуваат продолжение на оние кои веќе започнаа. Иако февруари се чини дека е најкраток месец во годината, твининг проектот успешно ги заврши активностите кои беа спроведени во тој месец. Во периодот од 7ми до 11ти февруари, втората мисија од активност 1.1.1 посветена на преглед […]