Билтен февруари 2023 г. Активности во февруари на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“ финансиран од ЕУ, MK IPA 17 SO 01 21

Според работниот план на Твининг проектот, за февруари 2023 г. беа предвидени три активности. Сите беа реализирани во рамките на компонентата 2 наменета за обезбедување поддршка во понатамошната имплементација и зајакнати капацитети на Националната рамка на квалификации во согласност со рамката за обезбедување квалитет. Првата активност 2.2.2/2 беше последователна мисија […]


Активности во јануари на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“ финансиран од ЕУ, MK IPA 17 SO 01 21

По завршувањето на празниците Твининг проектот започна со реализација на своите активности предвидени за јануари 2023 г., притоа потсетувајќи ги сите чинители дека подобрувањето на квалитетот на образованието продолжува да биде еден од главните приоритети за оваа година. Планот за спроведување на проектот за оваа година започнува со три активности. […]


Декември за Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на националната рамка на квалификации“ финансиран од ЕУ, MK IPA 17 SO 01 21

Во декември се одржаа две активности: предлог Стратегија за комуникација и план за подигнување на свесноста кој беа подготвени и презентирани на релевантни засегнати страни од стручните и високообразовните институции, Секторот за односи со јавноста и медиуми и Одборот за НРК.                 Првата мисија од активноста поврзана […]


Што правевме во ноември – активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на националната рамка на квалификации“ финансиран од ЕУ, MK IPA 17 SO 01 21 во месец ноември, 2022 година

Во текот на ноември, се одржаа две мисии од две различни активности. Во периодот од 14 до 18 ноември беше одржана првата мисија од активност 2.2.2 „Развој на стандарди на високообразовни квалификации кои се засноваат на резултати од учење, во согласност со Прирачникот за развивање нови квалификации за НРК“. Во […]


Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на националната рамка на квалификации“ финансиран од ЕУ, MK IPA 17 SO 01 21 во месец октомври, 2022 година

Во текот на месец октомври беа спроведени 2 активности и 3 мисии. Првата мисија од активност 1.2.4 под наслов „Подготовка на прва нацрт верзија на Упатство за развој на високообразовни квалификации од ниво V, вклучувајќи ги институционалните аспекти за одржување, процес на оценување на компетенции и доделување на квалификации“ беше […]


Кои беа активностите на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на националната рамка на квалификации“ финансиран од ЕУ, MK IPA 17 SO 01 21 во месец септември, 2022 година

Една виртуелна мисија на експертите, една обука и состанок на Управниот комитет се одржаа во септември. Дополнителна мисија која беше посветена на  финализирање на Прирачникот за Методологија и процедури за обезбедување квалитет за нови корисници за Агенцијата за обезбедување квалитет во високото образование (Одборите) и оние институции кои работат во […]


Активности на Твининг проектот финансиран од Европската Унија „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21

Билтен, aвгуст 2022   Во текот на август, и покрај летната сезона на одмори во земјата корисник, проектниот тим продолжи со спроведување на активностите согласно зацртаниот план. Во рамките на подготовките за редовниот состанок на Управниот одбор, беше одржан состанок за планирање со раководителите на компонентите, раководителот на проектот од […]


Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ финансиран од Европската Унија, MK IPA 17 SO 01 21 во текот на јули, 2022

Билтен, јули 2022   Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ финансиран од Европската Унија, MK IPA 17 SO 01 21 во текот на јули, 2022   Во текот на јули, како дел од Активноста 1.2.1, првиот нацрт на Прирачникот за методологија и процедури […]


Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ финансиран од Европската Унија, MK IPA 17 SO 01 21 во текот на месец јуни, 2022

Градење на капацитети Во периодот од 30ти мај до 03ти јуни 2022 година, беше одржана обука во времетраење од 1,5 ден во склоп на Активност 1.1.4 „Обука на вработени преку практичен трансфер на знаење и искуство за ЕКАВЕТ поврзано со ЕЦВЕТ за релевантни институции кои вршат спроведување на процесите“ во […]