Обука за обучувачи за НРК

Во рамките на твининг проектот финансиран од ЕУ: ‘’Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации“, а во соработка со Националниот Одбор за НРК беше организирана Обука за обучувачи за НРК. Обуката траеше четири дена од 22 – 24 март 2017, од кои што последниот […]


Национална рамка за високообразовните квалификации: Проблем или Предизвик

Професорите и студентите од факултетот за електротехника и информациски технологии – УКИМ Скопје, на 24 февруари 2017 год. присуствуваа на семинар што беше организиран од Министерството за образование и наука, во рамките на Твиниг проектот ,,Понатамошен развој и имплементација на Националната рамка за квалификација,, на тема: ,,Национална рамка за високообразовните […]


Одржливост на Националната рамка на квалификации – кои се националните перспективи

За понатамошната имплементација на Националната рамка на квалификации покрај процесот на осигурување на квалитетот, постојано мора да се реализираат активности за подигање свеста за придобивките од Националната рамка на квалификација со кои ќе бидат опфатени различни чинители,  но истовремено и да се запознаат кои се националните приоритети на кои треба […]


Кои се придобивките од пишување на резултати од учењето

Во рамките на Твининг проектот:,,Понатамошен развој и  имплементација на националната рамка на квалификации,, Министерството за образование и наука започнаа регионални работилници на тема: Придобивки од резултатите од учење,, Првата работилница се одржа на 14 фавруари  2017 на правниот факултет при Универзитетот ,,Гоце Делчев,, во Штип, на која активно учествуваа претставници […]


Придобивките од добро напишаните резултати од учењето

Со воведувањето на Националната рамка на високообразовни квалификации во 2010 година, студиските програми со кои се стекнуваат високообразовни квалификации од прв, втор и трет циклус на студии се засноваат на резултати од учење. Главна особеност на резултатите од учењето е нивната читливост и употребливост од страна на сите корисници на […]


Дебата за нацрт – текстот на Прирачникот за развивање квалификации и прилагодување на постоечките квалификации во Македонската рамка на квалификации

  За да се обезбеди квалитет во процесот на развивање квалификации потребно е да се изготват процедури, прирачници и други документи во кои се дават насоки како да се одвива процесот на НРК и кои принципи и критериуми да се почитуваат. Во таа насока на 26 јануари  2017 во просториите […]


Кои се предизвиците и практичните чекори на Националната рамка на квалификации – 2020

Во рамките на Твининг проектот,,Понатамошен развој и имплементација на националната рамка на квалификации, по низа работилници за јакнење на капацитетите на членовите на Националниот Одбор за МРК,  на 17 јануари 2017 во просториите на Сојузот на стопански комори се одржа семинар на тема: ,,Анализирање, развивање и подготвување практични чекори за […]


Преку конкретни стимулативни мерки до очекуван раст и приход од туризмот во вкупната економија

На покана на Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија и Министерството за економија на РМ, Државниот советник, Наташа Јаневска, учествуваше на Конференција на тема: ,,Преку конкретни стимулативни мерки  до очекуван раст и приход од туризмот во вкупната економија,, што се одржа 6 декември 2016 година, Стопанска […]


Конференцијата „Организирани за подобри квалификации“ во Брисел, Кралство Белгија

На 23-ти и 24-ти ноември 2016 во Брисел, Кралство Белгија, Наташа Јаневска, Државен советник, Аспасија Хаџишче, советник и Борчо Алексов, Помошник раководител за високо образование и член на Советодавната група за Европската рамка на квалификации, учествуваа како панелисти  на конференцијата „Организирани за подобри квалификации“ во организација на Европската фондација за […]


Хоризонтална и вертикална поставеност на МРК во сеопфатната Стратегија за образование 2016-2020

На 26 и 27 септември 2016 год. во Маврово се одржа дво – дневна работилница  на тема: “Зајакнување на капацитетите на релевантните организации на заинтересираните страни да учествуваат во политиките во сферата на образованието” на  која се споделија добри практики  за успешни структури на воспоставен дијалог на ниво на градење […]