Што правевме во мај, 2022 – активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21

Првата студиска посета во Литванија во периодот од 9ти до 14ти мај во склоп на Компонента 1 Активност 1.1.5 „Студиска посета за вработените кои работат во делот на обезбедување квалитет со цел да се сподели искуство за процесот на обезбедување квалитет на квалификациите и наставните програми во партнер земјата членка“ […]


Април 2022 – активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21, финансиран од Европската Унија

По сите активности и настани кои се случуваа во март, во април се фокусиравме на активности кои се поврзани со подобрување на дигиталниот аспект на НРК регистарот и стручното образование и обука. Во периодот од 11ти до 13ти април, се спроведоа две мисии истовремено. Првата мисија од Активност 4.1.3 беше […]


Што сè се случуваше во март – активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка на квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21, финансиран од Европската Унија

Твининг проектот и проектниот тим ги завршија сите активности и настани кои беа планирани во Планот за работа. Два важни настани, настанот за официјално отворање на проектот и 2-риот состанок на Управниот Комитет се одржаа во текот на март. Кога станува збор за активностите, мисија 2 од Активност 4.1.1 се […]


Одборот за национална рамка на квалификации го усвои првиот стандард на квалификација изготвен на иницијатива на работодавач

Одборот за национална рамка на квалификации на 31. седница го усвои стандардот Монтер на мотори и моторни возила  кој е првиот стандард на квалификација изготвен на иницијатива на работодавач, Ван Хоол ДООЕЛ. Со оваа квалификација ќе се оспособат кадри за подготовка за работата и работното место, планирање, задолжување со потребни […]


Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21 финансиран од Европската Унија во текот на месец февруари

Активностите кои беа спроведени во февруари претставуваат продолжение на оние кои веќе започнаа. Иако февруари се чини дека е најкраток месец во годината, твининг проектот успешно ги заврши активностите кои беа спроведени во тој месец. Во периодот од 7ми до 11ти февруари, втората мисија од активност 1.1.1 посветена на преглед […]


Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21 финансиран од Европската Унија во текот на месец јануари

Почетокот на оваа година беше успешен старт за активностите на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21 финансиран од Европската Унија имплементиран во Министерството за образование и наука како корисник на проектот. Во иницијалната фаза на проектот, се одржаа две […]


Прв состанок на Управниот Комитет на Твининг Проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21

На 1-ви декември 2021-ва година се одржа првиот состанок на Управниот Комитет на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21. Проектот е финансиран од Европската Унија и ќе биде имплементиран во период од 27 месеци. Проектот се имплементира во соработка […]


Подобрување на текстот на Законот за Националната рамка на квалификации преку проектот „Образование за вработување“

На 10 март 2021 година се одржа состанок со Одборот на Националната рамка на квалификации на која беа презентирани активностите од Годишниот план за работа во рамките на проектот ,,Образование за вработување“ со фокус на измените и долонувањата на Законот за Национална рамка на квалификации и подготовката на Упатството за […]


Гласот на бизнис заедницата за Предлог Законот за стручно образование и обука

Претседателот на Одборот за Национална рамка на квалификации, г-динот Борчо Алексов се обрати на виртуелната распраба на тема: „ГЛАСОТ НА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА“ која во организација на Стопанската комора на Северна Македонија, со поддршка на Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ – […]


Предлог за Препораката на Советот на Европската Унија за стручното образование и обука за одржлива конкурентност, општествена праведност и жилавост

Одборот за Национална рамка за кавлификации на својата редовна Осма Седница го рагледа и расправаше по Предлогот за Препораката на Советот на Европската Унија за стручното образование и обука за одржлива конкурентност, општествена праведност и жилавост и известува за следното: