Работни средби во рамките на студиската посета во Полска

Во рамките на твининг проектот “Натамошно подобрување на системот за развивање и имплементација на Националната Рамка на Квалификации” – MK 13 IPA SO 02 15, во периодот од 29 мај до 2 јуни, делегација од Министерството за образование и наука и Центарот за образование на возрасните беше на студиска посета […]


Отворени дискусии и консултации за развој на Регистерот за националната рамка на квалификации

Во рамките на твининг проектот ,,Понатамошен развој и имплементација на Националната рамка на квалификации,, во периодот од 19 до 23 јуни, во просториите на Министерството за образование и наука се одржаа консултативни средби со експертите од Полска, Хрватска и Шкотска, Марек Копт, Јуре Билоглав и


Споделени искуства на студиската посета во Шкотска

Во рамки на твининг проектот “Натамошно подобрување на системот за развивање и имплементација на Националната Рамка на Квалификации” – MK 13 IPA SO 02 15, во последната недела од месец април, беше организирана студиска посета на Шкотското партнерство за рамка на квалификации и доделување кредити (Scottish Credit and Qualifications Framework […]


Обука за обучувачи за НРК

Во рамките на твининг проектот финансиран од ЕУ: ‘’Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации“, а во соработка со Националниот Одбор за НРК беше организирана Обука за обучувачи за НРК. Обуката траеше четири дена од 22 – 24 март 2017, од кои што последниот […]


Национална рамка за високообразовните квалификации: Проблем или Предизвик

Професорите и студентите од факултетот за електротехника и информациски технологии – УКИМ Скопје, на 24 февруари 2017 год. присуствуваа на семинар што беше организиран од Министерството за образование и наука, во рамките на Твиниг проектот ,,Понатамошен развој и имплементација на Националната рамка за квалификација,, на тема: ,,Национална рамка за високообразовните […]


Одржливост на Националната рамка на квалификации – кои се националните перспективи

За понатамошната имплементација на Националната рамка на квалификации покрај процесот на осигурување на квалитетот, постојано мора да се реализираат активности за подигање свеста за придобивките од Националната рамка на квалификација со кои ќе бидат опфатени различни чинители,  но истовремено и да се запознаат кои се националните приоритети на кои треба […]


Кои се придобивките од пишување на резултати од учењето

Во рамките на Твининг проектот:,,Понатамошен развој и  имплементација на националната рамка на квалификации,, Министерството за образование и наука започнаа регионални работилници на тема: Придобивки од резултатите од учење,, Првата работилница се одржа на 14 фавруари  2017 на правниот факултет при Универзитетот ,,Гоце Делчев,, во Штип, на која активно учествуваа претставници […]


Придобивките од добро напишаните резултати од учењето

Со воведувањето на Националната рамка на високообразовни квалификации во 2010 година, студиските програми со кои се стекнуваат високообразовни квалификации од прв, втор и трет циклус на студии се засноваат на резултати од учење. Главна особеност на резултатите од учењето е нивната читливост и употребливост од страна на сите корисници на […]


Дебата за нацрт – текстот на Прирачникот за развивање квалификации и прилагодување на постоечките квалификации во Македонската рамка на квалификации

  За да се обезбеди квалитет во процесот на развивање квалификации потребно е да се изготват процедури, прирачници и други документи во кои се дават насоки како да се одвива процесот на НРК и кои принципи и критериуми да се почитуваат. Во таа насока на 26 јануари  2017 во просториите […]


Кои се предизвиците и практичните чекори на Националната рамка на квалификации – 2020

Во рамките на Твининг проектот,,Понатамошен развој и имплементација на националната рамка на квалификации, по низа работилници за јакнење на капацитетите на членовите на Националниот Одбор за МРК,  на 17 јануари 2017 во просториите на Сојузот на стопански комори се одржа семинар на тема: ,,Анализирање, развивање и подготвување практични чекори за […]