Интеграција на националните квалификации во европскиот квалификациски простор

Признавањето на високообразовните квалификации беше една од темите на седмиот министерски состанок кој се одржа на 25 и 26 јуни 2018, во Брисел, организиран од Европската комисија во рамки на Платформата за образование и обука на земјите од Западен Балкан. На состанокот присуствуваше и министерот за образование и обука, Арбер Адеми, […]


Обликување на ниво V од Националната рамка на квалификации

Значењето на V-тото ниво од Националната рамка на квалификации и недоумицата што се јавува дали квалификациите на ова ниво се дел од стручното или од високото образование, кога станува збор за квалификации кои обично се поврзани со специфични занимања, беа тема на дводневната конференција што се одржа на 7 и […]


Првите три квалификации на барање на бизнис секторот

На предлог барање на бизнис секторот, Националнот одбор за Македонската рамка за квалификации, на седницата одржана на 12 април 2018 година ги усвои Стандардот на квалификација Мајстор фризер, Стандардот на квалификација ВЕБ – дизајнер  и Стандардот на квалификација Графички дизајнер. Стандардите на квалификации според описите на нивоата ги распореди на […]


Обука за членовите на Секторските комисии за квалификации

На 23  фебруари  2018 година се одржа првата обука за членовите на  Секторските комисии за квалификации. На обуката се запознаа со квалификацискиот систем во Македонија и значењето на резултатите од учењето како главен фокус при разгледувањето на Стандардите на квалификации.  На крајот на обуката беа презентирани документите кои треба да […]


Формирани првите Секторски комисии за квалификации

Важноста на Секторските комисии за квалификации како стручни тела  за анализа на состојбата и тенденциите на пазарот на трудот и идентификување на потребите за сите видови на квалификации во согласност со потребите на пазарот на трудот и општеството станува се препознатлива и потребна. Токму затоа, според потребите за квалификации во […]


Валидација на неформалното и информалното учење Од концепти до имплементација: Обука за проценувачи

Во периодот од 11 до 15 декември, со поддршка од Евопската тренинг фондација и Центарот за образование на возрасните, се одржа петдневна обука на 14 лица за проценувачи во фазата на проценка од процесот на валидација на неформалното и информалното учење (ВНИУ).


Првата квалификација впишана во Регистарот на Националната рамка на квалификации

На седницата на Националнот одбор за Македонската рамка за квалификации одржана на 5 декември 2017 беше усвоен Стандардот на квалификација Обучувач на Обучувачи за Македонскиот систем на квалификации и доделено V-то Б ниво во НРК.  Истиот ке биде првиот Стандард на квалификација впишан во Регистарот на НРК.


Обуки за користење на Регистарот на Националната рамка на квалификации

Во рамките на ИПА Проектот ,,Набавка на опрема за Националната рамка на квалификации – Менаџмент и информациски систем за потребите на Министерството за образование и наука (EuropeAid/137628/IH/SUP/MK) во периодот од 21 до 23 ноември 2017 беа одржани 3-дневни обуки за користење на Регистарот на Националната рамка на квалификации. На обука […]


Како да се зборува за Националната рамка на квалификации

Во периодот од 22 – 26 септември 2017 година, во рамките на твининг проектот ,,Понатамошна имплементација на НРК,, се одржаа уште три јавни дебати во Штип, Тетово и Охрид, фокусирани на клучните прашања за натамошно зајакнување на Националната рамка на квалификации.


На патот кон понатамошна имплементација на НРК – завршна конференција на проектот ,,Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации

  На 10 октомври 2017 се одржа завршната конференција на твининг проектот ,,Подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации,, на која присуствуваше Министерката за образование и наука проф. д-р Рената Дескоска. Покрај министерката Дескоска,