Daily Archives: 22/01/2016


Националниот Одбор за Македонската Рамка за Квалификации ја започна својата работа

На 15 јануари 2016 год. Одборот ја одржа втората седница на која беа поканети и членовите на работната гупа за подготовка на Извештајот за упатување на Македонската рамка за квалификации со ЕРК и преставници на Британскиот Совет во РМ. На седницата, членовите на потесната работна група за изготвување на Извештајот […]


Одржана конститутивната седница на Националниот Одбор за Македонската Рамка за Квалификации

На 23.12.2015 год. се одржа првата конститутивна седница на Националниот Одбор за Македонската Рамка за Квалификации на која беше избран претседател на Одборот кој ќе го претставува и застапува Националниот Одбор. Конститутивната седница ја отвори заменик министерот за образование и наука г-динот Спиро Ристовски.


Европска рамка на квалификации (ЕРК): подготовки на земјите од регионот опфатени со процесот на проширување на ЕУ за референцирање кон ЕРК и за членување во Советодавната група за ЕРК

Европската фондација за обука (ЕТФ), на 30 септември и 1 октомври 2015, во Подгорица, Црна Гора, организира дводневна работилница посветена на искуствата од референцирањето на националните рамки на квалификации кон ЕРК. Целта беше да се промовира меѓусебното учење и размена на искуства помеѓу земјите опфатени со процесот на проширување на […]