Daily Archives: 05/06/2016


Размена на искуства за процесот на поврзување на Националните рамки за квалификации со Европската рамка на квалификации

Во организација на Европската фондација за обуки (ETF) и Министерството за цивилни работи на Босна и Херцеговина, на 2-ри и 3-ти јуни 2016 во Неум, се одржа настан за размена на искуства за процесот на поврзување на Националните рамки за квалификации со Европската рамка на квалификации на кој беше поканета […]