Daily Archives: 27/09/2016


Хоризонтална и вертикална поставеност на МРК во сеопфатната Стратегија за образование 2016-2020

На 26 и 27 септември 2016 год. во Маврово се одржа дво – дневна работилница  на тема: “Зајакнување на капацитетите на релевантните организации на заинтересираните страни да учествуваат во политиките во сферата на образованието” на  која се споделија добри практики  за успешни структури на воспоставен дијалог на ниво на градење […]