Daily Archives: 30/05/2017


Споделени искуства на студиската посета во Шкотска

Во рамки на твининг проектот “Натамошно подобрување на системот за развивање и имплементација на Националната Рамка на Квалификации” – MK 13 IPA SO 02 15, во последната недела од месец април, беше организирана студиска посета на Шкотското партнерство за рамка на квалификации и доделување кредити (Scottish Credit and Qualifications Framework […]