Daily Archives: 28/06/2017


Отворени дискусии и консултации за развој на Регистерот за националната рамка на квалификации

Во рамките на твининг проектот ,,Понатамошен развој и имплементација на Националната рамка на квалификации,, во периодот од 19 до 23 јуни, во просториите на Министерството за образование и наука се одржаа консултативни средби со експертите од Полска, Хрватска и Шкотска, Марек Копт, Јуре Билоглав и