Daily Archives: 20/11/2017


Како да се зборува за Националната рамка на квалификации

Во периодот од 22 – 26 септември 2017 година, во рамките на твининг проектот ,,Понатамошна имплементација на НРК,, се одржаа уште три јавни дебати во Штип, Тетово и Охрид, фокусирани на клучните прашања за натамошно зајакнување на Националната рамка на квалификации.


На патот кон понатамошна имплементација на НРК – завршна конференција на проектот ,,Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации

  На 10 октомври 2017 се одржа завршната конференција на твининг проектот ,,Подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации,, на која присуствуваше Министерката за образование и наука проф. д-р Рената Дескоска. Покрај министерката Дескоска,


Користење на Националната рамка на квалификации како инструмент за доживотно учење

Поддршката на поединецот за доживотно учење како една од важните цели на Националната рамка на квалификации беше дискутирана во рамките на ЕКВЕТ Конференцијата која се одржа на 6 ноември 2017 во организација на Националната агенција за европски програми и мобилност.