Daily Archives: 31/08/2018


Усвоени се 36 нови квалификации

Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации на својата деветта седница,  одржана на 19 јули 2018 година, усвои 36 квалификации и донесе одлука за нивно распоредување на нивоа во Македонската рамка на квалификации. Квалификациите беа изработени во соработка со работодавачите според направената анализа на потребите на пазарот на труд и […]


Регионалната конференција ,,Нова динамика во техничкото и стручното образование во Западен Балкан“

На 3 и 4 јули 2018 година, во Берлин, Германија, се одржа регионалната конференција ,,Нова динамика во техничкото и стручното образование во Западен Балкан“  на која присутвуваа министрите и замениците министри од земјуите од Западен Балкан. Настанот беше во организација на Германското Федерално Министерство за економска соработка и развој и […]


Интеграција на националните квалификации во европскиот квалификациски простор

Признавањето на високообразовните квалификации беше една од темите на седмиот министерски состанок кој се одржа на 25 и 26 јуни 2018, во Брисел, организиран од Европската комисија во рамки на Платформата за образование и обука на земјите од Западен Балкан. На состанокот присуствуваше и министерот за образование и обука, Арбер Адеми, […]


Обликување на ниво V од Националната рамка на квалификации

Значењето на V-тото ниво од Националната рамка на квалификации и недоумицата што се јавува дали квалификациите на ова ниво се дел од стручното или од високото образование, кога станува збор за квалификации кои обично се поврзани со специфични занимања, беа тема на дводневната конференција што се одржа на 7 и […]