Daily Archives: 31/10/2018


Националната рамка на квалификации инструмент за осигурување на квалитет

Зголемување на квалитетот и инструментите за квалитет во системот за образование и обука во Југоисточна Европа: Каде сме и каде сакаме да бидеме, беше тема на панел дискусијата на конференцијата ,,Визија за регионална соработка за квалитетно образиование и обука” што се одржа на 26 октомври 2018 година, во Белград, Србија, […]