Daily Archives: 05/12/2018


Развивање систем на осигурување квалитет во стручното образование и обука и Европски кредитен систем во стручното образование и обука

Одржливо, извонредно и инклузивно стручно образование и обука беше тема на состанокот на  Советодавниот Комитет за стручно образование и обука на Европската Комисија, што се одржа на 2 и 3 декември 2018 година во Брисел, Белгија. На состанокот  учество имаше и претставникот  од Република Македонија, м-р Наташа Јаневска,  државен советник […]