Daily Archives: 30/01/2019


Усвоени 5 нови Стандарди на квалификации

Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации, својата 12-та седница, ја одржа во просториите на Стопанската комора на Македонија на која, покрај предвидените точки за дискусија, разговараше за улогата што ја има Комората во  процесот на унапредување на квалификацискиот систем и во употребливоста и одржливоста на Националната рамка на квалификации. […]