Daily Archives: 15/02/2019


Започнаа промотивни настани за користење на Националната рамка на квалификации

Со поддршка на ЕУ Делегација во Република Македонија, одделението за Национална рамка на квалификации и ИПА структурата во Министерството за образование и наука, започнаа промотивни настани за користење на воспоставената Национална рамка на квалификации. Првиот настан се одржа на 14 февруари 2019 година во просториите на ЕУ  Делегација. Целна група […]