Daily Archives: 01/06/2021


Гласот на бизнис заедницата за Предлог Законот за стручно образование и обука

Претседателот на Одборот за Национална рамка на квалификации, г-динот Борчо Алексов се обрати на виртуелната распраба на тема: „ГЛАСОТ НА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА“ која во организација на Стопанската комора на Северна Македонија, со поддршка на Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ – […]