Daily Archives: 17/06/2021


Подобрување на текстот на Законот за Националната рамка на квалификации преку проектот „Образование за вработување“

На 10 март 2021 година се одржа состанок со Одборот на Националната рамка на квалификации на која беа презентирани активностите од Годишниот план за работа во рамките на проектот ,,Образование за вработување“ со фокус на измените и долонувањата на Законот за Национална рамка на квалификации и подготовката на Упатството за […]