Одржана конститутивната седница на Националниот Одбор за Македонската Рамка за Квалификации


На 23.12.2015 год. се одржа првата конститутивна седница на Националниот Одбор за Македонската Рамка за Квалификации на која беше избран претседател на Одборот кој ќе го претставува и застапува Националниот Одбор. Конститутивната седница ја отвори заменик министерот за образование и наука г-динот Спиро Ристовски.