Конференцијата „Организирани за подобри квалификации“ во Брисел, Кралство Белгија


На 23-ти и 24-ти ноември 2016 во Брисел, Кралство Белгија, Наташа Јаневска, Државен советник, Аспасија Хаџишче, советник и Борчо Алексов, Помошник раководител за високо образование и член на Советодавната група за Европската рамка на квалификации, учествуваа како панелисти  на конференцијата „Организирани за подобри квалификации“ во организација на Европската фондација за обуки (ETF).

Инспирацијата за Конференцијата се темели на неодамнешната студија за напредокот во спроведувањето на националните рамки за квалификации и потешкотиите со кои се соочуваат земјите на тој пат. Заради обезбедување услови за што подобри квалификации на граѓаните, Европската фондација за обуки (ETF) обезбеди средба на која сите партнери од различни земји ги разгледаа можностите за забрзување на овој процес со фокусирање на четирите носечки активности: законодавството, вклученоста на партнерите, улогата и функцијата на надлежните органи како и прашањата за обезбедување на квалитетот на квалификациите.

Претставникот на Министерството за образование, Борчо Алексов беше поканет, во својство на говорник, на работилницата посветена на законодавството, односно прописите за Националните рамки за квалификации со што уште еднаш од страна на Европската фондација за обуки (ETF) на Република Македонија и беше укажана голема чест како на земја кадешто посветено се работи на Македонската рамка за квалификации. Повеќе корисни материјали, алатки, филмови, блог, и резултати од расправите и стручни согледувања од конференцијата се достапни на интернет страниците: www.qualificationsplatform и www.etfqual.eu.