Одлуки од НОМРК


Стандард на квалификација Обучувач на обучувачи за Македонскиот систем за квалификации

Стандард на квалификација Мајстор фризер

Стандард на квалификација Графички дизајнер

Стандард на квалификација ВЕБ- дизајнер

Стандард на квалификација Млекопреработувач

Стандард на квалификација Месопреработувач

Стандард на квалификација Пекар

Стандард на квалификација Месар

Стандард на квалификација Собарка

Стандард на квалификација Слаткар

Стандард на квалификација Келнер

Стандард на квалификација Готвач

Стандард на квалификација Бариста

Стандард на квалификација Електромеханичар

Стандард на квалификација Електромеханичар за компјутерска техника и технологија

Стандард на квалификација Електромеханичар за електроника и комуникации

Стандард на квалификација Електричар

Стандард на квалификација Автоелектроничар

Стандард на квалификација Фризер

Стандард на квалификација Естетичар за нега на нозе и раце

Стандард на квалификација Поставувач на подови и плочки

Стандард на квалификација Армирач

Стандард на квалификација Ѕидар

Стандард на квалификација Тесар

Стандард на квалификација Поставувач на покриви

Стандард на квалификација Бетонирач

Стандард на квалификација Помошник одржувач на чадоводна инсталација 

Стандард на квалификација Плочкар

Стандард на квалификација Одржувач на зграда

Стандард на квалификација Молер

Стандард на квалификација Малтерисувач

Стандард на квалификација Гипсер монтер

Стандард на квалификација Фасадер

Стандард на квалификација Монтер на сува градба

Стандард на квалификација Дрводелец и поставувач на покриви

Стандард на квалификација Тесар, армирач и бетонирач

Стандард на квалификација Ѕидар фасадер

Стандард на квалификација Поставувач на подови

Стандард на квалификација Тапетар – декоратер

Стандард на квалификација Столар