Регистар на квалификации


Назив
Код
Ниво
Сектор
Број на одлукаСтандард на занимање
Стандард на квалификации
Обучувач на Македонскиот систем на квалификации 00001V A5-300 Образование и обука и други сродни полиња ( фраскати)2612-21/1
12.4.2018
ОбучувачОбучувач
Мајстор фризер00002V Б08-Лични услуги2612-21/2
12.4.2018
ФризерМајстор фризер
Графички дизајнер00003V Б03 Графичарство
05- Електротехника
2612-21/3
12.4.2018
Графички дизајнерГрафички дизајнер
Веб- дизајнер00004V Б05- Електротехника2612-21/4
12.4.2018
Веб дизајнерВеб дизајнер
Млекопреработувач00005III13- Хемија и технологија2612-21/5
12.4.2018
Млекар на фарма
Производител на млеко
Производител на киселомлечни производи
Производител на путер
Производител на сирење
Млекопреработувач
Месопреработувач00006III13- Хемија и технологија2612-21/6
12.4.2018
Обработувач на месо
Обработувач-продавач на месо и месни производи
Производител на свежи месни производи
Производител на пастеризирани месни производи
Производител на стерилизирани месни производи
• Производител на стерилизирани месни производи
Месопреработувач
Пекар00007III13- Хемија и технологија2612-21/7
12.4.2018
Пекар за производство на леб
Пекар за производство на бели печива и пица
Изработувач на бурек, лиснато тесто и пити
Пекар за производство на кори, јуфки и кадаиф
Пекар ниво
Месар00008II13- Хемија и технологија2612-21/8
12.4.2018
Обработувач на месо
Обработувач-продавач на месо и месни производи
Производител на свежи месни производи
Месар
Собарка00009II12- Угостителство и туризам2612-21/9
12.4.2018
СобаркаСобарка
Слаткар00010III12- Угостителство и туризам2612-21/10
12.4.2018
СлаткарСлаткар